lunes, 22 de abril de 2013

DÍA DA TERRA: CONSELLOS PARA COIDAR O MEDIO AMBIENTE

Conse ll os párrafo c oi dar o Medio Ambiente:

1. Apaga o s Ordenadores pola noite, no os deixes encendid o s nin en hibernación.
2. utilizació como Duas Caras hacer papel, del tanto una o imprimir Como párr anotar .
3. Evita o Consumo de auga embotellada. EE.UU. ONU contenedor reutilizable ou bebe auga do grifo.
4. Pecha o grifo d un auga cando te cepilles os dentes. Un f orrarás Casi 4 litros de auga.
5 . Reducir o tempo da túa ducha. Por minuto ONU Menos n una ducha una f orrarás Casi 20 litros de un ug a.
6. Recicla os Envases de vidro. No esquezas Que tarda Un Millón de un n os en descompo ñ erse na natureza.
7. No precalentes o f orno ao Menos Que sexa necessary.
8. Apaga como luces Que no necesit e s.
9. Des faite d o Correo postal innecesario Así evitarás una tala de centos de Arbo r es para a fabricación de papel.
10. utilizació cerllas en Lugar de mecheiros, d this Maneira poderán descompo ñ erse m ai facilmente s.

No hay comentarios:

Publicar un comentario