miércoles, 6 de noviembre de 2013

ECONOTICIAS 1: O LITORAL CÓBRESE DE INXENTES CANTIDADES DE LIXO

Como acontece cada outono, os temporais axudan a destapar os refugallos que esconden a ría e o océano
A situación resulta especialmente grave nos municipios bañados polo Atlántico, onde as correntes son máis intensas. Pero en practicamente toda a costa, mesmo dentro das rías, pode apreciarse a diario, e moito máis tras xornadas de forte temporal, que o mar esconde inxentes cantidades de lixo e contaminación de todo tipo
O oleaxe bota sobre a area das praias residuos que constitúen unha grave agresión ambiental. E o vento encárgase de impulsar eses restos terra dentro, polo que en moitos casos introduce o lixo entre a vexetación do cordón dunar, mesmo en zonas protexidas.
 
O caso do Concello do Grove parece o máis claro exemplo, por aquilo de situarse na boca da ría e ter boa parte do seu litoral bañado polas augas oceánicas.
 
Pero hai que insistir en que a preocupante situación é apreciable, en maior ou menor medida, en todos os municipios litorais. Non hai moito, a causa das intensas precipitacións -que provocaron algunhas inundacións-, xa se alertou de que en Vilagarcía había desbordamentos de sumidoiros debido ás toalliñas hixiénicas e mesmo compresas e outros artigos que se botan aos desaugadoiros.

Eses restos están presentes despois en moitas praias, onde poden encontrarse todo tipo de artigos de hixiene ou uso persoal, ademais dos residuos máis habituais nestes casos, como botellas de cristal ou latas de conserva e de refrescos.
Nun percorrido polas praias arousanas, e sobre todo polas do Grove, en xeral, as máis expostas á acción das correntes, é posible localizar tamén botellas e botes de plástico que forman parte do día a día dos cidadáns, como poden ser os recipientes de aceite de cociña, os de iogur e mesmo os botes de produtos de limpeza do fogar, como lixivias, deterxentes e similares.

Loxicamente, eses artigos non chegan á area, nin despois ás praias, por casualidade. Se están aí é, sinxelamente, porque son botados á auga de xeito imprudente e intolerable, xa sexa por parte dos usuarios das praias -bañistas, paseantes, pescadores deportivos e similares- ou ben dende as embarcacións de recreo ou os barcos profesionais.

En lugar de recoller o lixo e depositala en papeleiras ou colectores, hai persoas que optan por tirala directamente á auga ou a area, de aí a presenza de obxectos de todo tipo que afean o ámbito, xeran contaminación, danan ás plantas dos cordóns dunares e mesmo poden matar peixes, aves, tartarugas e mamíferos mariños.

Ao falar deste risco e da clara ameaza que supón a acción do home, mención especial merecen as verteduras de tipo industrial, xa que tamén pode encontrarse na area, entre as rochas ou en medio da vexetación costeira garrafas das usadas para almacenar combustible, ao igual que grandes bidóns, xa sexan de gasóleo ou aceites, que navegan á deriva ata que a oleaxe os deposita sobre a costa.
 E falando de verteduras procedentes da actividade profesional, hai que citar unha case escandalosa cantidade de restos de redes e aparellos de pesca de todo tipo -incluídas caixas de madeira, plástico e poliespan- que cobre a costa. A mesma na que se localizan botas, guantes e outros elementos usados na pesca, o marisqueo ou a acuicultura.

Xunto ás cordas, tamén procedentes da pesca profesional, vellas nasas e todo tipo de madeiros, ramas e algas arrastrados polas correntes, ás veces mesmo poden encontrarse lámpadas e tubos fluorescentes, tal e como se apreciaba hai un par de xornadas en varias praias grovenses.

Así pois, a acción humana constitúe o principal foco contaminante do medio natural mariño e do ecosistema litoral na bisbarra arousana-e por extensión en toda Galicia-, o cal resulta especialmente apreciable mesmo en areais que cada verán locen a Bandeira Azul que acredita a súa calidade, como sucede na Lanzada, Area dá Cruz e Raeiros, no que respecta ao Concello do Grove.

Neste municipio hai outros lugares, como A Barrosa, Con Negro, ou Espiño, Buraco  Londra ou Canelas nos que se aprecia, igualmente, a gran cantidade de algas, ramas, madeiros e lixo de todo tipo que o océano chuspiu sobre a beira, como querendo devolver todo o que o home lle tirou primeiro.

Evidentemente hai outros indicios evidentes de contaminación, ligados á presenza de hidrocarburos e mesmo elevados niveis de cobre no interior das rías. Nestes casos son produtos ou afeccións menos visibles ou rechamantes que as botellas e botes antes aludidos, pero tamén preocupantes.

O que está por determinar é como e en que magnitude afecta toda esta contaminación ás diferentes especies, xa que hai cidadáns que cren que a presenza de determinados produtos tóxicos na auga puido provocar a mortaldade de numerosas aves nas últimas semanas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario